Kikkerpad

In 1994 heeft de gemeente Culemborg de Gemeentelijke Natuurprijs gewonnen met het park De Zump. Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij reikte deze prijs uit om natuurontwikkeling en -behoud in en door gemeenten te stimuleren. Deze prijs was de aanleiding om het Kikkerpad te ontwikkelen. Nu is deze route geactualiseerd.

Het kikkerpad bestaat uit twee delen: een oostelijk deel (groene route) en een westelijk deel (blauwe route). Beide routes zijn ongeveer 9  km lang. De kikker wijst u de weg.

Het Kikkerpad loopt door de bebouwde kom langs grachten, oude riviertjes (bijv. de Meer) en langs nieuwe aangelegde waterpartijen die dienen voor de opvang van regenwater. Deze waterrijke plekken hebben allemaal een grote betekenis voor de flora en fauna.

De groene route loopt langs het natuurpark De Zump. Hier ziet u het Betuwse landschap in het klein met zijn sloten, poelen, moerasjes, fruitbomen, essenhakhout, grienen en knotwilgen. Op deze route komt u ook door het park de Plantage met zijn waterpartijen, slingerende paden en onverwachte doorkijkjes. Dit park is ruim 100 jaar oud en is aangelegd door landschapsarchitect Zocher in Engelse landschapsstijl.

Als u de blauwe route loopt komt u door de uiterwaarden. Hier zijn in de jaren 90 delen van afgegraven om te zorgen dat er meer water opgevangen kan worden in tijden van hoog rivierwater.

U komt onderweg schapen tegen, die het gemeentelijk gras korthouden. Ook vindt u in de wijk elementen uit het Betuwse landschap terug, zoals dijkjes met fruitbomen.

Hier vindt u de folder met de verschillende routes.