Workshop groene beweegvriendelijke schoolpleinen

Woensdagmiddag 31 mei organiseerde Natuur- en Milieu Educatie Culemborg een tweede workshop over ‘Groene Beweegvriendelijke Schoolpleinen’. Dit in samenwerking met Adviesbureau NME- Plaza, de GGD en de gastdocenten voor NME binnen het brede schoolprogramma. 14 personen van 7 scholen namen deel aan de workshop. Zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs was vertegenwoordigd. De workshop vond plaats op het nieuw ingerichte plein van de Brede School Oost. De Koning Willem-Alexanderschool stelde binnen- en buitenruimte beschikbaar.

De eerste workshop over dit thema in 2015 ging vooral om inspiratie opdoen. Veel scholen zijn inmiddels druk met het vergroenen en beweegvriendelijker maken van hun plein. Tijdens deze vervolgworkshop stond naast inspiratie o.a. het gebruik van het plein bij verschillende vakgebieden centraal. Wethouder Joost Reus opende de bijeenkomst en verbond het met de beleidsthema’s ‘Duurzame Scholen’ en ‘Culemborg Gezond en in Beweging’ van de Gemeente Culemborg. Uiteraard gingen de deelnemers zelf actief aan de slag op het plein om buitenlessen te bedenken bij o.a. reken- en taalonderwijs. Op deze manier konden ze ervaren hoe leuk het is om het plein als buitenlokaal in te zetten. Dit maakt het onderwijs aantrekkelijker en het draagt bij aan de gezonde ontwikkeling van leerlingen.

‘Wat inspirerend om vanuit de praktijk te zien welk effect het heeft op kinderen!’ was één van de reacties na afloop.

De deelnemers gingen met nieuwe ervaringen naar huis, enthousiast geworden over de voorbeelden en de mogelijkheden.