Workshop Eco-Schools

Op 19 juni jl. verzorgde NME Culemborg samen met SME Advies een workshopmiddag voor scholen die geïnteresseerd zijn in het programma Eco-Schools. Tijdens deze workshop werd gepresenteerd wat het programma Eco-Schools inhoudt, waarom een school hieraan mee zou willen doen en hoe de school begeleid kan worden door NME Culemborg. Er waren  afgevaardigden van diverse scholen (zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs) uit Culemborg en Lingewaal.

De workshop werd geopend door wethouder Joost Reus die aangaf welke mogelijkheden de gemeente ziet met het programma Eco-Schools als een paraplu waar allerlei duurzaamheidsinitiatieven onder kunnen vallen. Hij legde de linken met ander gemeentelijk beleid zoals verduurzaming van schoolgebouwen, de gezonde schoolkantine en groene beweegvriendelijke schoolpleinen.

Vervolgens gaf Hak van Nispen, nationaal coördinator Eco-Schools, een presentatie over het programma. Aansluitend gingen de deelnemers aan de slag met het invullen van een eco-scan. Op die manier kwam er een discussie op gang over wat je op je school zou kunnen aanpakken.

NME Culemborg deed tot slot een aantrekkelijk aanbod voor de scholen die in het pilotjaar van start gaan met Eco-Schools door 50% van het bedrag voor haar rekening te nemen.

De deelnemers gingen geïnspireerd naar huis.

Kon u er niet bij zijn en heeft uw school ook interesse, neemt u dan contact op met Pauline Hoevenaars via p.hoevenaars@culemborg.nl

Voor meer informatie over het programma Eco-Schools: www.eco-schools.nl