Startbijeenkomst Eco-Schools in Heukelum

Op 7 november vond de startbijeenkomst Eco-Schools plaats voor de in aanbouw zijnde Brede School in Heukelum. Het eco-team gaat hier aan de slag om te komen tot een duurzame school onder begeleiding van NME Culemborg.

In de Brede School Heukelum gaan twee scholen samenwonen: de Wegwijzer en de Rietput. Beide scholen gaan vanaf nu samen optrekken om van de Brede School een internationaal erkende duurzame school te maken middels het programma Eco-Schools. Het eco-team bestaande uit vier leerlingen van beide scholen aangevuld met docenten en ouders maakte vanochtend voor het eerst kennis met elkaar. Tijdens de startbijeenkomst werd er verteld welke stappen het team moet zetten om zich over twee jaar duurzame school te mogen noemen. De startbijeenkomst eindigde met het ondertekenen van de intentieverklaring door alle leden van het eco-team.

Eco-Schools biedt de leidraad waarmee scholen hun duurzaamheidsonderwijs kunnen inrichten. Na het doorlopen van het zeven-stappenplan van Eco-Schools wordt een school officieel erkend als duurzame school en ontvangt daarvoor het internationale keurmerk de Groene Vlag. Beoogd wordt dat duurzaamheid terug komt in alle facetten van het onderwijsaanbod. Zo worden de duurzaamheidsthema’s geïmplementeerd in reguliere vakken. Naast het curriculum is er ook oog voor gedrag van leerlingen en medewerkers en kleine technische maatregelen die genomen kunnen worden om een duurzame school te worden.

Het eco-team in Heukelum gaat zich in eerste instantie richten op de realisatie van een groen, uitdagend schoolplein. In het nieuwe schooljaar, waarin beide scholen samen in het nieuwe gebouw zitten, zal het team breder aan de slag gaan met het thema duurzaamheid.

Heeft u interesse om ook deel te nemen aan Eco-Schools of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Pauline Hoevenaars via p.hoevenaars@culemborg.nl

Voor meer informatie over het programma Eco-Schools: www.eco-schools.nl