Startbijeenkomst Eco-Schools in Asperen

Op 11 april vond de startbijeenkomst Eco-Schools plaats voor de nieuw te bouwen Brede School in Asperen. Het eco-team gaat hier aan de slag om te komen tot een duurzame school onder begeleiding van NME Culemborg.

In de Brede School in Asperen gaan drie partijen samenwonen: de basisscholen de Zandheuvel en de Open Poort met Stichting Kinderopvang SKCN. Deze drie partijen gaan vanaf nu samen optrekken om van de Brede School een internationaal erkende duurzame school te maken middels het programma Eco-Schools. Het eco-team bestaande uit vier leerlingen van de Zandheuvel en vier leerlingen van de Open Poort maakte gisteren voor het eerst kennis met elkaar. Zij vonden elkaar direct in het discussiëren over het groene schoolplein dat er moeten komen. Samen met twee ouders, twee leerkrachten en 1 afgevaardigde van SKCN gaat dit team zich de komende tijd buigen over de plannen voor het nieuwe schoolplein. De startbijeenkomst eindigde met het ondertekenen van de intentieverklaring door alle leden van het eco-team. Trots gingen de leerlingen vervolgens met de ingelijste intentieverklaring langs alle klassen.

Eco-Schools biedt de leidraad waarmee scholen hun duurzaamheidsonderwijs kunnen inrichten. Na het doorlopen van het zeven-stappenplan van Eco-Schools wordt een school officieel erkend als duurzame school en ontvangt daarvoor het internationale keurmerk de Groene Vlag.

Beoogd wordt dat duurzaamheid terug komt in alle facetten van het onderwijsaanbod. Zo worden de duurzaamheidsthema’s geïmplementeerd in reguliere vakken. Naast het curriculum is er ook oog voor gedrag van leerlingen en medewerkers en kleine technische maatregelen die genomen kunnen worden om een duurzame school te worden.

Het eco-team in Asperen gaat zich het eerste jaar richten op de realisatie van een groen, uitdagend schoolplein. In het tweede jaar, waarin beide scholen samen in het nieuwe gebouw zitten, zal het team breder aan de slag gaan met het thema duurzaamheid.

Heeft u interesse om ook deel te nemen aan Eco-Schools of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Pauline Hoevenaars via p.hoevenaars@culemborg.nl

Voor meer informatie over het programma Eco-Schools: www.eco-schools.nl