NME Culemborg start met Eco-Schools

NME Culemborg gaat scholen begeleiden om te komen tot een duurzame school met behulp van het programma Eco-Schools. NME Culemborg is accountmanager van Eco-Schools en gecertificeerd om scholen te begeleiden naar de Groene Vlag.

De eerste school heeft zich inmiddels opgegeven. De directeuren van de nog te bouwen Brede School Asperen hebben besloten van start te gaan met Eco-Schools. Zij zullen zich in eerste instantie vooral focussen op het ontwerpen en realiseren van een groen, uitdagend schoolplein voor de nieuwe school. De leerlingen die o.a. het Eco-team vormen, krijgen hierbij een grote inbreng. Op 11 april zullen zij de intentieverklaring ondertekenen tijdens de startbijeenkomst.

Duurzaamheid in, op en om de school, thuis, in Nederland en overal op de wereld gaat over de kwaliteit van leven. Leerlingen brengen veel tijd door op school. School is voor leerlingen een vertrouwde omgeving en daarom de plek waar zij op een aansprekende manier kunnen leren over de verschillende onderwerpen die verbonden zijn met duurzaamheid. Thema’s als water, energie, afval en biodiversiteit bieden mogelijkheden om op heel praktische wijze leerlingen te leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun leefomgeving. Eco-Schools biedt de leidraad waarmee scholen hun duurzaamheidsonderwijs kunnen inrichten. Na het doorlopen van het zeven-stappenplan van Eco-Schools wordt een school officieel erkend als duurzame school en ontvangt daarvoor het internationale keurmerk de Groene Vlag.

Beoogd wordt dat duurzaamheid terug komt in alle facetten van het onderwijsaanbod. Zo worden de duurzaamheidsthema’s geïmplementeerd in reguliere vakken. Naast het curriculum is er ook oog voor gedrag van leerlingen en medewerkers en kleine technische maatregelen die genomen kunnen worden om een duurzame school te worden.

Heeft u interesse om ook deel te nemen of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Pauline Hoevenaars via p.hoevenaars@culemborg.nl

Voor meer informatie over het programma Eco-Schools: www.eco-schools.nl