Freule van Pallandtschool Neerijnen start met Eco-Schools

De Freule van Pallandtschool in Neerijnen gaat van start met Eco-Schools. NME Culemborg is accountmanager van Eco-Schools en gecertificeerd om scholen te begeleiden naar de Groene Vlag, het internationale keurmerk voor een duurzame school. Op 14 mei verzorgt NME Culemborg de startbijeenkomst waarna het Eco-team van start kan gaan.

De Freule van Pallandtschool in Neerijnen ligt in een prachtige omgeving aan de rand van het bos en de uiterwaarden, tegenover het kasteel met haar prachtige, openbare kasteeltuin. Op deze school wordt gewerkt aan 3 parels, te weten: creatief denken en doen, inzetten van talent en leren in de buitenlucht. Om deze parels vorm te geven, heeft de directie onlangs besloten om een Eco-School te willen worden.
Op 14 mei vindt de startbijeenkomst plaats en zullen de leden van het Eco-team en de directeur de intentieverklaring ondertekenen. De leerlingen uit het Eco-team gaan een nulmeting doen op school op tien thema’s. Vervolgens beslissen ze aan welke thema’s de komende twee jaar intensief zal worden gewerkt. Hiervoor wordt een actieplan opgesteld met door de kinderen bedachte acties met haalbare doelen. De school wordt op deze manier niet alleen stapje voor stapje een duurzame school. De leerlingen werken tegelijkertijd aan de 21e eeuwse vaardigheden zoals: samenwerken, onderzoeken, creatief denken en problemen oplossen.

Eco-Schools biedt de leidraad waarmee scholen hun duurzaamheidsonderwijs kunnen inrichten. Na het doorlopen van het zeven-stappenplan van Eco-Schools wordt een school officieel erkend als duurzame school en ontvangt daarvoor het internationale keurmerk de Groene Vlag. Duurzaamheid in, op en om de school, thuis, in Nederland en overal op de wereld gaat over de kwaliteit van leven. Leerlingen brengen veel tijd door op school. School is voor leerlingen een vertrouwde omgeving en daarom de plek waar zij op een aansprekende manier kunnen leren over de verschillende onderwerpen die verbonden zijn met duurzaamheid. Thema’s als water, energie, afval en biodiversiteit bieden mogelijkheden om op heel praktische wijze leerlingen te leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun leefomgeving. Beoogd wordt dat duurzaamheid terug komt in alle facetten van het onderwijsaanbod. Zo worden de duurzaamheidsthema’s geïmplementeerd in reguliere vakken. Naast het curriculum is er ook oog voor gedrag van leerlingen en medewerkers en kleine technische maatregelen die genomen kunnen worden om een duurzame school te worden.

Heeft u interesse om ook deel te nemen of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Pauline Hoevenaars, accountmanager Eco-Schools, via p.hoevenaars@culemborg.nl

Voor meer informatie over het programma Eco-Schools: www.eco-schools.nl

Noot voor de redactie:
Startbijeenkomst Freule van Pallandtschool : 14 mei, 12.45-14.00 uur,  van Pallandtweg 15a, Neerijnen.