Freule van Pallandtschool in Neerijnen start met Eco-Schools

Op de Freule van Pallandtschool in Neerijnen werd op 14 mei de startbijeenkomst Eco-Schools gehouden door NME Culemborg. Wethouder van Bezooijen van gemeente West Betuwe was aanwezig tijdens dit officiële startmoment. De school heeft hiermee de eerste stap gezet op weg naar een officieel erkende duurzame school.

Het hele team, álle leerlingen en diverse ouders waren aanwezig tijdens het officiële startmoment van Eco-Schools. Veel leerlingen hadden gehoor gegeven aan de oproep om groene kleding aan te trekken voor dit speciale moment. Bovendien was de ruimte aangekleed met mooie knutselwerken van hout. De natuur was letterlijk de school in gehaald. Een mooie sfeer om het thema duurzaamheid in te bespreken. Het Eco-team, bestaande uit 6 leerlingen uit de groepen 5-7, een ouder en een leerkracht werd voorgesteld aan alle leerlingen. Wethouder van Bezooijen ging met de leerlingen in gesprek over de rol van de natuur in hun leven. Hij overhandigde een cadeau namens gemeente West Betuwe aan het Eco-team. Vervolgens gaf Pauline Hoevenaars van NME Culemborg een presentatie over Eco-Schools met een toelichting op alle te nemen stappen. Aan de hand van een rap maakte het Eco-team duidelijk wat hun taak is de komende twee jaar. Tot slot ondertekenden alle leden én de directeur de intentieverklaring. Na de bijeenkomst werden in diverse klassen meteen ideeën geopperd door diverse leerlingen.

Het Eco-team gaat binnenkort van start met de vervolgstappen. De leerlingen gaan een nulmeting doen op school op tien thema’s. Vervolgens beslissen ze aan welke thema’s de komende twee jaar intensief zal worden gewerkt. Hiervoor wordt een actieplan opgesteld met door de kinderen bedachte acties met haalbare doelen. De school wordt op deze manier niet alleen stapje voor stapje een duurzame school. De leerlingen werken tegelijkertijd aan de 21e eeuwse vaardigheden zoals: samenwerken, onderzoeken, creatief denken en problemen oplossen.

De Freule van Pallandtschool in Neerijnen ligt in een prachtige omgeving aan de rand van het bos en de uiterwaarden, tegenover het kasteel met haar openbare kasteeltuin. Op deze school wordt gewerkt aan 3 parels, te weten: creatief denken en doen, inzetten van talent en leren in de buitenlucht. Om deze parels vorm te geven, heeft de directie onlangs besloten om een Eco-School te willen worden.

Eco-Schools biedt de leidraad waarmee scholen hun duurzaamheidsonderwijs kunnen inrichten. Na het doorlopen van het zeven-stappenplan van Eco-Schools wordt een school officieel erkend als duurzame school en ontvangt daarvoor het internationale keurmerk de Groene Vlag.

Heeft u interesse om ook deel te nemen, dan kunt u contact opnemen met Pauline Hoevenaars, accountmanager Eco-Schools, via p.hoevenaars@culemborg.nl

Voor meer informatie over het programma Eco-Schools: www.eco-schools.nl