Brede School Heukelum start met Eco-Schools

In navolging van Brede School Asperen gaat nu ook Brede School Heukelum van start met Eco-Schools. NME Culemborg is accountmanager van Eco-Schools en gecertificeerd om scholen te begeleiden naar de Groene Vlag, het internationale keurmerk voor een duurzame school. Op 7 november verzorgt NME Culemborg de startbijeenkomst.

Momenteel wordt de Brede School Heukelum gebouwd. Hierin worden de Wegwijzer en de Rietput gehuisvest vanaf zomer 2019. De directeuren van beide scholen hebben besloten dit schooljaar van start te gaan met Eco-Schools. Uit beide scholen wordt één Eco-team geformeerd. Dit Eco-team zal zich in eerste instantie vooral focussen op het ontwerpen en realiseren van een groen, uitdagend schoolplein voor de nieuwe school. De leerlingen die o.a. het Eco-team vormen, krijgen hierbij een grote inbreng. Op 7 november vindt de startbijeenkomst plaats en zullen de leden van het Eco-team en de directeuren de intentieverklaring ondertekenen.

Eco-Schools biedt de leidraad waarmee scholen hun duurzaamheidsonderwijs kunnen inrichten. Na het doorlopen van het zeven-stappenplan van Eco-Schools wordt een school officieel erkend als duurzame school en ontvangt daarvoor het internationale keurmerk de Groene Vlag. Duurzaamheid in, op en om de school, thuis, in Nederland en overal op de wereld gaat over de kwaliteit van leven. Leerlingen brengen veel tijd door op school. School is voor leerlingen een vertrouwde omgeving en daarom de plek waar zij op een aansprekende manier kunnen leren over de verschillende onderwerpen die verbonden zijn met duurzaamheid. Thema’s als water, energie, afval en biodiversiteit bieden mogelijkheden om op heel praktische wijze leerlingen te leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun leefomgeving. Beoogd wordt dat duurzaamheid terug komt in alle facetten van het onderwijsaanbod. Zo worden de duurzaamheidsthema’s geïmplementeerd in reguliere vakken. Naast het curriculum is er ook oog voor gedrag van leerlingen en medewerkers en kleine technische maatregelen die genomen kunnen worden om een duurzame school te worden.

Heeft u interesse om ook deel te nemen of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Pauline Hoevenaars, accountmanager Eco-Schools, via p.hoevenaars@culemborg.nl

Voor meer informatie over het programma Eco-Schools: www.eco-schools.nl

Noot voor de redactie:

Startbijeenkomst Brede school Heukelum: 7 november, 8.30-9.45 uur, De Rietput, Gragtdijk 11, Heukelum.