Nieuws

Opknapbeurt Natuurtuin Kinderboerderij valt in de prijzen!

De Natuurtuin bij Kinderboerderij de Heuvel wordt opgeknapt. Met dit plan is ‘Biodivers Culemborg’ één van de winnaars van de Biodiversiteitsprijs 2020-2021 van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging. In najaar van 2020 is het Biodiversiteitsnetwerk Culemborg opgezet, waarin o.a. partijen als Gemeente Culemborg, De Natuur en Vogelwacht Culemborg, Natuur & Milieu Educatie Culemborg, De Stadswerkplaats Culemborg, Stadsboerderij Caetshage, De Fruitmotor, Bij Bewust Betuwe en de Honddijker theetuin zijn verenigd. Het netwerk gaat een aantal voorbeeldlocaties in Culemborg realiseren die versterking van de biodiversiteit laten zien. Het zijn plekken die veel worden bezocht door jong en oud. Er wordt informatie gegeven over het belang van natuur en biodiversiteit. Zo kunnen inwoners ervaren wat ze zelf kunnen doen in hun tuin of op het balkon. Het eerste project is het opknappen van de Natuurtuin bij Kinderboerderij de Heuvel. De tuin is ruim 20 jaar geleden aangelegd. De oude contouren worden weer zichtbaar gemaakt en de beplanting en informatieborden worden vernieuwd. Ook komt er op de Kinderboerderij een permanente demonstratiekast voor honingbijen. Daarvoor worden ook meer bloemen aangeplant. Die bloemen zullen het terrein verder verfraaien, maar zorgen ook voor meer voedsel voor de honingbij.
Lees meer

NME in beeld

Het afgelopen jaar heeft het team goed gekeken wat wij als NME Culemborg hebben gedaan, nu doen en wat onze wensen zijn voor de toekomst. Daaruit is de volgende infographic uit voortgekomen nme-culemborg-2020 (download de PDF). Het uitgangspunt om een document als dit te delen is onderdeel van transparant werken. We delen graag wat wij doen voor Culemborg en ook daarbuiten. Dit document is gepresenteerd aan de gemeenteraad en gedeeld met Culemborg. Zo kan iedereen zien waar wij voor staan. Heeft u hier vragen over of denkt u hierbij aan te kunnen sluiten kan u contact opnemen met ons info@nmeculemborg.nl.
Lees meer

NME Culemborg werkt mee aan initiatief bestrijden eikenprocessierups

De eikenprocessierupsen zorgen landelijk voor veel problemen. Zo ook in Culemborg. Een burgerinitiatief van inwoonster Ada Wille wordt momenteel samen met NME Culemborg uitgewerkt tot een kansrijk plan. Ada Wille wil met diverse partijen een proef uitvoeren langs de Lange Dreef. Het idee is om het leefgebied langs de Lange Dreef te verbeteren voor o.a. koolmezen. Deze vogelsoort heeft inmiddels geleerd dat de eikenprocessierupsen een smakelijke aanvulling zijn op zijn menu. NME Culemborg, afdeling beheer van gemeente Culemborg, aannemers en Stadswerkplaats Culemborg gaan dit plan samen met deze inwoonster uitvoeren. Er zullen nestkasten gemaakt worden door diverse groepen van scholen, die na de zomervakantie hierover benaderd zullen worden door NME Culemborg. Diverse aannemers gaan het afvalhout verzamelen en ter beschikking stellen. De Stadswerkplaats Culemborg zal een rol gaan spelen bij het faciliteren en begeleiden van het timmerwerk. Gemeente Culemborg zal de nestgelegenheid voor de mezen gaan verbeteren door de onderbegroeiïng aan te pakken langs de Lange Dreef. Bovendien wordt de buurt betrokken, want ook zij kunnen bijdragen door hun tuin te vergroenen en/of een nestkast te plaatsen. NME Culemborg speelt in op initiatieven uit de stad en koppelt betrokken partijen aan elkaar. Op deze manier worden er mooie ideeën gerealiseerd in Culemborg. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Meer informatie over de eikenprocessierups vindt u op www.oakie.info
Lees meer

Vrijwilligers gezocht!!!

Momenteel hebben wij diverse vacatures op de kinderboerderij bij NME Culemborg.  Lees hieronder voor welke vrijwilligersfuncties wij mensen zoeken en reageer als je interesse hebt. We horen graag van je! Neem contact op met Charlotte Henning charlottehenning@hotmail.com of 0651363561 Vacature #1: Organisatietalent Heuvelactiviteiten (projectgroeplid) Projectgroep de Heuvel zoekt versterking! Kom je ons helpen bij het organiseren van educatieve activiteiten voor kinderen die gaan over natuur, milieu en de Wereld om ons heen? Beschik je over organisatietalent, heb je affiniteit met kinderen, natuur of onderwijs, dan zijn we op zoek naar jou! Een projectgroep, die bestaat uit (vrijwillige) organisatietalenten, de beheerder van de kinderboerderij en de adviseur natuur- en milieueducatie van de Gemeente Culemborg zorgen ieder jaar weer voor een goed gevuld programma. Je hebt een actieve inbreng bij de voorbereiding van de Heuvelactiviteiten op zondag (ongeveer 5x per jaar). Met het projectteam bedenk je de thema's voor die zondagen. Je bent minimaal één keer per jaar projectleider van een Heuvelactiviteit samen met een ander teamlid. Dit betekent dat je samen de verantwoordelijkheid hebt voor het organiseren van thematische activiteiten voor de leeftijdsgroep 2 - 10 jaar voor een zondagmiddag. Op de dag zelf kan je kunt rekenen op de ondersteuning van een enthousiaste ploeg vrijwilligers. Die je in kan zetten om de activiteiten die je hebt bedacht te begeleiden. We vergaderen 6 keer per jaar anderhalf uur op een doordeweekse avond op Kinderboerderij de Heuvel. Vacature #2: Activiteitenvrijwilliger De Heuvel Als activiteitenbegeleider help je mee in de uitvoering tijdens de zondagmiddag activiteiten op kinderboerderij De Heuvel. Er zijn ongeveer tien activiteiten per jaar (NME en kinderboerderij activiteiten bij elkaar). Je helpt op zondagmiddagen van 12.30 tot 17.30 uur met de uitvoering van de activiteiten. Je kunt zelf aangeven bij welke activiteiten je dat jaar wilt helpen. Om het huidige hoge niveau van de activiteiten te kunnen handhaven, hebben we versterking nodig van onze huidige vrijwilligersploeg. Meer mensen geeft meer mogelijkheden voor het organiseren van activiteiten.
Lees meer

Josefschool Culemborg wint Natuurfeestdag-wisseltrofee

Dinsdagmiddag 21 mei hebben Staatsbosbeheer en Natuur- en Milieueducatie Culemborg ‘de Natuurfeestdag- wisseltrofee’ uitgereikt aan groep 8 van de Josefschool. Bij binnenkomst was het voor sommige leerlingen meteen duidelijk. De wisseltrofee is nooit eerder met zoveel gejuich ontvangen. De leerkracht had hun eerste overwinning tot de uiteindelijke uitreiking geheim weten te houden voor de leerlingen. Naast de trofee kregen alle leerlingen vanuit NME  Culemborg een Culemborg Klopt potlood en uit handen van boswachter Arjan de Jong een milieubewuste drinkfles. Bij de Natuurfeestdagen helpen leerlingen jaarlijks bij het onderhoud van het griendlandschap. Ook dit jaar hebben leerlingen actief griendhout gesnoeid en opgebost. De dagen werden georganiseerd door Natuur- en Milieueducatie Culemborg, de gemeente Culemborg, de Natuur- en Vogelwacht en Staatsbosbeheer. De versnaperingen werden mogelijk gemaakt door natuurwinkel Naturijn en supermarkt Albert Heijn. Van alle deelnemende scholen waren de leerlingen van de Josefschool overduidelijk de winnaars. Zij werkten bijzonder enthousiast bij het griendcomplex aan de Zeedijk en wisten ook op de meest veilige en nauwkeurige manier te snoeien en hebben daarbij het best samengewerkt. Door de inzet van de kinderen kunnen de gesnoeide wilgen weer goed uitlopen. Op deze manier hebben de leerlingen bijgedragen aan het in stand houden van, de voor Rivierenland zo typische, grienden.  
Lees meer

Freule van Pallandtschool in Neerijnen start met Eco-Schools

Op de Freule van Pallandtschool in Neerijnen werd op 14 mei de startbijeenkomst Eco-Schools gehouden door NME Culemborg. Wethouder van Bezooijen van gemeente West Betuwe was aanwezig tijdens dit officiële startmoment. De school heeft hiermee de eerste stap gezet op weg naar een officieel erkende duurzame school. Het hele team, álle leerlingen en diverse ouders waren aanwezig tijdens het officiële startmoment van Eco-Schools. Veel leerlingen hadden gehoor gegeven aan de oproep om groene kleding aan te trekken voor dit speciale moment. Bovendien was de ruimte aangekleed met mooie knutselwerken van hout. De natuur was letterlijk de school in gehaald. Een mooie sfeer om het thema duurzaamheid in te bespreken. Het Eco-team, bestaande uit 6 leerlingen uit de groepen 5-7, een ouder en een leerkracht werd voorgesteld aan alle leerlingen. Wethouder van Bezooijen ging met de leerlingen in gesprek over de rol van de natuur in hun leven. Hij overhandigde een cadeau namens gemeente West Betuwe aan het Eco-team. Vervolgens gaf Pauline Hoevenaars van NME Culemborg een presentatie over Eco-Schools met een toelichting op alle te nemen stappen. Aan de hand van een rap maakte het Eco-team duidelijk wat hun taak is de komende twee jaar. Tot slot ondertekenden alle leden én de directeur de intentieverklaring. Na de bijeenkomst werden in diverse klassen meteen ideeën geopperd door diverse leerlingen. Het Eco-team gaat binnenkort van start met de vervolgstappen. De leerlingen gaan een nulmeting doen op school op tien thema’s. Vervolgens beslissen ze aan welke thema’s de komende twee jaar intensief zal worden gewerkt. Hiervoor wordt een actieplan opgesteld met door de kinderen bedachte acties met haalbare doelen. De school wordt op deze manier niet alleen stapje voor stapje een duurzame school. De leerlingen werken tegelijkertijd aan de 21e eeuwse vaardigheden zoals: samenwerken, onderzoeken, creatief denken en problemen oplossen. De Freule van Pallandtschool in Neerijnen ligt in een prachtige omgeving aan de rand van het bos en de uiterwaarden, tegenover het kasteel met haar openbare kasteeltuin. Op deze school wordt gewerkt aan 3 parels, te weten: creatief denken en doen, inzetten van talent en leren in de buitenlucht. Om deze parels vorm te geven, heeft de directie onlangs besloten om een Eco-School te willen worden. Eco-Schools biedt de leidraad waarmee scholen hun duurzaamheidsonderwijs kunnen inrichten. Na het doorlopen van het zeven-stappenplan van Eco-Schools wordt een school officieel erkend als duurzame school en ontvangt daarvoor het internationale keurmerk de Groene Vlag. Heeft u interesse om ook deel te nemen, dan kunt u contact opnemen met Pauline Hoevenaars, accountmanager Eco-Schools, via p.hoevenaars@culemborg.nl Voor meer informatie over het programma Eco-Schools: www.eco-schools.nl
Lees meer

Freule van Pallandtschool Neerijnen start met Eco-Schools

De Freule van Pallandtschool in Neerijnen gaat van start met Eco-Schools. NME Culemborg is accountmanager van Eco-Schools en gecertificeerd om scholen te begeleiden naar de Groene Vlag, het internationale keurmerk voor een duurzame school. Op 14 mei verzorgt NME Culemborg de startbijeenkomst waarna het Eco-team van start kan gaan. De Freule van Pallandtschool in Neerijnen ligt in een prachtige omgeving aan de rand van het bos en de uiterwaarden, tegenover het kasteel met haar prachtige, openbare kasteeltuin. Op deze school wordt gewerkt aan 3 parels, te weten: creatief denken en doen, inzetten van talent en leren in de buitenlucht. Om deze parels vorm te geven, heeft de directie onlangs besloten om een Eco-School te willen worden. Op 14 mei vindt de startbijeenkomst plaats en zullen de leden van het Eco-team en de directeur de intentieverklaring ondertekenen. De leerlingen uit het Eco-team gaan een nulmeting doen op school op tien thema’s. Vervolgens beslissen ze aan welke thema’s de komende twee jaar intensief zal worden gewerkt. Hiervoor wordt een actieplan opgesteld met door de kinderen bedachte acties met haalbare doelen. De school wordt op deze manier niet alleen stapje voor stapje een duurzame school. De leerlingen werken tegelijkertijd aan de 21e eeuwse vaardigheden zoals: samenwerken, onderzoeken, creatief denken en problemen oplossen. Eco-Schools biedt de leidraad waarmee scholen hun duurzaamheidsonderwijs kunnen inrichten. Na het doorlopen van het zeven-stappenplan van Eco-Schools wordt een school officieel erkend als duurzame school en ontvangt daarvoor het internationale keurmerk de Groene Vlag. Duurzaamheid in, op en om de school, thuis, in Nederland en overal op de wereld gaat over de kwaliteit van leven. Leerlingen brengen veel tijd door op school. School is voor leerlingen een vertrouwde omgeving en daarom de plek waar zij op een aansprekende manier kunnen leren over de verschillende onderwerpen die verbonden zijn met duurzaamheid. Thema’s als water, energie, afval en biodiversiteit bieden mogelijkheden om op heel praktische wijze leerlingen te leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun leefomgeving. Beoogd wordt dat duurzaamheid terug komt in alle facetten van het onderwijsaanbod. Zo worden de duurzaamheidsthema’s geïmplementeerd in reguliere vakken. Naast het curriculum is er ook oog voor gedrag van leerlingen en medewerkers en kleine technische maatregelen die genomen kunnen worden om een duurzame school te worden. Heeft u interesse om ook deel te nemen of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Pauline Hoevenaars, accountmanager Eco-Schools, via p.hoevenaars@culemborg.nl Voor meer informatie over het programma Eco-Schools: www.eco-schools.nl Noot voor de redactie: Startbijeenkomst Freule van Pallandtschool : 14 mei, 12.45-14.00 uur,  van Pallandtweg 15a, Neerijnen.
Lees meer

Kinderboerderij inzamelpunt plastic doppen voor KIKA

Sinds vorig jaar is de kinderboerderij een inzamelpunt voor plastic doppen voor een goed doel. Tot nu toe werd er ingezameld voor KNGF. In verband met logistieke problemen hebben we besloten om de doppen in te gaan zamelen voor een ander goed doel nl. KIKA. Dus gooi de dopjes van frisdrank en melkpakken niet weg, maar lever ze in op de kinderboerderij.

Het inleveren van plastic doppen is het afgelopen jaar een groot succes geweest op de kinderboerderij. Omdat de grote hoeveelheden ingezamelde doppen ver weggebracht moesten worden voor het gestelde doel KNGF blindengeleidehonden, is er gekozen voor een ander goed doel.

Vanaf dit jaar sparen wij doppen voor geld voor KIKA. Voor het inleveren van de doppen voor dit doel kunnen wij in de Betuwe terecht.

Het kunnen allerlei soorten doppen zijn, als ze maar van hard plastic zijn. Denk daarbij aan doppen van fruitsappakken, frisdrankflessen, sportdrank, zeep- en shampooflessen, maar ook pindakaas- en chocoladepastadoppen.

In de hal staat een blauwe melkbus. Hier kunt u uw doppen in achterlaten. Wij zorgen er vervolgens voor dat de doppen terecht komen bij de juiste persoon.

Er zijn wel een aantal spelregels:

  1. Alleen doppen en deksels die hard zijn kunnen gerecycled worden voor dit doel
  2. De doppen en deksels moeten vrij zijn van andere materialen; er mag geen karton, metaal of rubber aan vastzitten. Frisdrankdoppen mogen wél
  3. De doppen moeten schoon zijn. Spoel ze daarom even af onder de kraan
  4. Lever de doppen los in, zonder zakjes of ander verpakkingsmateriaal

Helpt u ons mee? Spaart u uw doppen dan op en levert u ze in op de kinderboerderij!

Lees meer

Startbijeenkomst Eco-Schools in Heukelum

Op 7 november vond de startbijeenkomst Eco-Schools plaats voor de in aanbouw zijnde Brede School in Heukelum. Het eco-team gaat hier aan de slag om te komen tot een duurzame school onder begeleiding van NME Culemborg. In de Brede School Heukelum gaan twee scholen samenwonen: de Wegwijzer en de Rietput. Beide scholen gaan vanaf nu samen optrekken om van de Brede School een internationaal erkende duurzame school te maken middels het programma Eco-Schools. Het eco-team bestaande uit vier leerlingen van beide scholen aangevuld met docenten en ouders maakte vanochtend voor het eerst kennis met elkaar. Tijdens de startbijeenkomst werd er verteld welke stappen het team moet zetten om zich over twee jaar duurzame school te mogen noemen. De startbijeenkomst eindigde met het ondertekenen van de intentieverklaring door alle leden van het eco-team. Eco-Schools biedt de leidraad waarmee scholen hun duurzaamheidsonderwijs kunnen inrichten. Na het doorlopen van het zeven-stappenplan van Eco-Schools wordt een school officieel erkend als duurzame school en ontvangt daarvoor het internationale keurmerk de Groene Vlag. Beoogd wordt dat duurzaamheid terug komt in alle facetten van het onderwijsaanbod. Zo worden de duurzaamheidsthema’s geïmplementeerd in reguliere vakken. Naast het curriculum is er ook oog voor gedrag van leerlingen en medewerkers en kleine technische maatregelen die genomen kunnen worden om een duurzame school te worden. Het eco-team in Heukelum gaat zich in eerste instantie richten op de realisatie van een groen, uitdagend schoolplein. In het nieuwe schooljaar, waarin beide scholen samen in het nieuwe gebouw zitten, zal het team breder aan de slag gaan met het thema duurzaamheid. Heeft u interesse om ook deel te nemen aan Eco-Schools of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Pauline Hoevenaars via p.hoevenaars@culemborg.nl Voor meer informatie over het programma Eco-Schools: www.eco-schools.nl
Lees meer

Brede School Heukelum start met Eco-Schools

In navolging van Brede School Asperen gaat nu ook Brede School Heukelum van start met Eco-Schools. NME Culemborg is accountmanager van Eco-Schools en gecertificeerd om scholen te begeleiden naar de Groene Vlag, het internationale keurmerk voor een duurzame school. Op 7 november verzorgt NME Culemborg de startbijeenkomst. Momenteel wordt de Brede School Heukelum gebouwd. Hierin worden de Wegwijzer en de Rietput gehuisvest vanaf zomer 2019. De directeuren van beide scholen hebben besloten dit schooljaar van start te gaan met Eco-Schools. Uit beide scholen wordt één Eco-team geformeerd. Dit Eco-team zal zich in eerste instantie vooral focussen op het ontwerpen en realiseren van een groen, uitdagend schoolplein voor de nieuwe school. De leerlingen die o.a. het Eco-team vormen, krijgen hierbij een grote inbreng. Op 7 november vindt de startbijeenkomst plaats en zullen de leden van het Eco-team en de directeuren de intentieverklaring ondertekenen. Eco-Schools biedt de leidraad waarmee scholen hun duurzaamheidsonderwijs kunnen inrichten. Na het doorlopen van het zeven-stappenplan van Eco-Schools wordt een school officieel erkend als duurzame school en ontvangt daarvoor het internationale keurmerk de Groene Vlag. Duurzaamheid in, op en om de school, thuis, in Nederland en overal op de wereld gaat over de kwaliteit van leven. Leerlingen brengen veel tijd door op school. School is voor leerlingen een vertrouwde omgeving en daarom de plek waar zij op een aansprekende manier kunnen leren over de verschillende onderwerpen die verbonden zijn met duurzaamheid. Thema’s als water, energie, afval en biodiversiteit bieden mogelijkheden om op heel praktische wijze leerlingen te leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun leefomgeving. Beoogd wordt dat duurzaamheid terug komt in alle facetten van het onderwijsaanbod. Zo worden de duurzaamheidsthema’s geïmplementeerd in reguliere vakken. Naast het curriculum is er ook oog voor gedrag van leerlingen en medewerkers en kleine technische maatregelen die genomen kunnen worden om een duurzame school te worden. Heeft u interesse om ook deel te nemen of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Pauline Hoevenaars, accountmanager Eco-Schools, via p.hoevenaars@culemborg.nl Voor meer informatie over het programma Eco-Schools: www.eco-schools.nl Noot voor de redactie: Startbijeenkomst Brede school Heukelum: 7 november, 8.30-9.45 uur, De Rietput, Gragtdijk 11, Heukelum.
Lees meer

Nog enkele spelers levende kerststal kinderboerderij gezocht

De organisatoren van de levende kerststal op de kinderboerderij zijn nog op zoek naar diverse spelers. Op 24 december zal er weer als vanouds een levende kerststal te bewonderen zijn op de kinderboerderij. We zijn nog op zoek naar een aantal figuranten die deze kerststal vorm gaan geven. Al jaren wordt er op kinderboerderij De Heuvel op kerstavond, 24 december, een levende kerststal georganiseerd. Ieder jaar trekt deze sfeervolle activiteit zeer veel bezoekers. Vorig jaar is er door ziekte voor gekozen om voor één keer een statische kerststal neer te zetten met poppen in plaats van echte mensen. Dit jaar wil de organisatie echter weer een echte levende kerststal organiseren. De baby die in deze kerststal gaat figureren als Jezus is inmiddels geboren en bereidt zich voor op zijn rol. Ook een Maria heeft zich reeds aangediend. We zijn nog op zoek naar figuranten voor de volgende rollen: Josef, engel, herder of één van de drie wijzen. De schaapskooi wordt omgetoverd tot een sfeervolle kerststal waar Josef, Maria, het kindje Jezus, aangevuld met levende dieren zoals schapen en de ezel en opgeluisterd door een kinderkoor een mooi tafereel vormen. Verder zullen er herders met schapen zijn en de drie wijzen zijn ook onderweg naar de stal. Het kerstverhaal wordt voorgelezen en op diverse plekken is er kerstmuziek te horen. In de deel kunnen de kinderen onder het genot van een beker warme chocolademelk meezingen met de kerstliedjes die gespeeld worden. Heeft u interesse om deel te nemen, geeft u zich dan zo snel mogelijk op via: p.hoevenaars@culemborg.nl. De kerststal wordt gehouden op 24 december van 17.00 tot 19.30 uur op Kinderboerderij De Heuvel, Weithusen 63.
Lees meer

Startbijeenkomst Eco-Schools in Asperen

Op 11 april vond de startbijeenkomst Eco-Schools plaats voor de nieuw te bouwen Brede School in Asperen. Het eco-team gaat hier aan de slag om te komen tot een duurzame school onder begeleiding van NME Culemborg. In de Brede School in Asperen gaan drie partijen samenwonen: de basisscholen de Zandheuvel en de Open Poort met Stichting Kinderopvang SKCN. Deze drie partijen gaan vanaf nu samen optrekken om van de Brede School een internationaal erkende duurzame school te maken middels het programma Eco-Schools. Het eco-team bestaande uit vier leerlingen van de Zandheuvel en vier leerlingen van de Open Poort maakte gisteren voor het eerst kennis met elkaar. Zij vonden elkaar direct in het discussiëren over het groene schoolplein dat er moeten komen. Samen met twee ouders, twee leerkrachten en 1 afgevaardigde van SKCN gaat dit team zich de komende tijd buigen over de plannen voor het nieuwe schoolplein. De startbijeenkomst eindigde met het ondertekenen van de intentieverklaring door alle leden van het eco-team. Trots gingen de leerlingen vervolgens met de ingelijste intentieverklaring langs alle klassen. Eco-Schools biedt de leidraad waarmee scholen hun duurzaamheidsonderwijs kunnen inrichten. Na het doorlopen van het zeven-stappenplan van Eco-Schools wordt een school officieel erkend als duurzame school en ontvangt daarvoor het internationale keurmerk de Groene Vlag. Beoogd wordt dat duurzaamheid terug komt in alle facetten van het onderwijsaanbod. Zo worden de duurzaamheidsthema’s geïmplementeerd in reguliere vakken. Naast het curriculum is er ook oog voor gedrag van leerlingen en medewerkers en kleine technische maatregelen die genomen kunnen worden om een duurzame school te worden. Het eco-team in Asperen gaat zich het eerste jaar richten op de realisatie van een groen, uitdagend schoolplein. In het tweede jaar, waarin beide scholen samen in het nieuwe gebouw zitten, zal het team breder aan de slag gaan met het thema duurzaamheid. Heeft u interesse om ook deel te nemen aan Eco-Schools of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Pauline Hoevenaars via p.hoevenaars@culemborg.nl Voor meer informatie over het programma Eco-Schools: www.eco-schools.nl  
Lees meer

NME Culemborg start met Eco-Schools

NME Culemborg gaat scholen begeleiden om te komen tot een duurzame school met behulp van het programma Eco-Schools. NME Culemborg is accountmanager van Eco-Schools en gecertificeerd om scholen te begeleiden naar de Groene Vlag. De eerste school heeft zich inmiddels opgegeven. De directeuren van de nog te bouwen Brede School Asperen hebben besloten van start te gaan met Eco-Schools. Zij zullen zich in eerste instantie vooral focussen op het ontwerpen en realiseren van een groen, uitdagend schoolplein voor de nieuwe school. De leerlingen die o.a. het Eco-team vormen, krijgen hierbij een grote inbreng. Op 11 april zullen zij de intentieverklaring ondertekenen tijdens de startbijeenkomst. Duurzaamheid in, op en om de school, thuis, in Nederland en overal op de wereld gaat over de kwaliteit van leven. Leerlingen brengen veel tijd door op school. School is voor leerlingen een vertrouwde omgeving en daarom de plek waar zij op een aansprekende manier kunnen leren over de verschillende onderwerpen die verbonden zijn met duurzaamheid. Thema’s als water, energie, afval en biodiversiteit bieden mogelijkheden om op heel praktische wijze leerlingen te leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun leefomgeving. Eco-Schools biedt de leidraad waarmee scholen hun duurzaamheidsonderwijs kunnen inrichten. Na het doorlopen van het zeven-stappenplan van Eco-Schools wordt een school officieel erkend als duurzame school en ontvangt daarvoor het internationale keurmerk de Groene Vlag. Beoogd wordt dat duurzaamheid terug komt in alle facetten van het onderwijsaanbod. Zo worden de duurzaamheidsthema’s geïmplementeerd in reguliere vakken. Naast het curriculum is er ook oog voor gedrag van leerlingen en medewerkers en kleine technische maatregelen die genomen kunnen worden om een duurzame school te worden. Heeft u interesse om ook deel te nemen of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Pauline Hoevenaars via p.hoevenaars@culemborg.nl Voor meer informatie over het programma Eco-Schools: www.eco-schools.nl  
Lees meer

Kinderboerderij inzamelpunt plastic doppen

Plastic doppen zijn geld waard. Althans, wel voor KNGF Geleidehonden. Per kilo ontvangt KNGF Geleidehonden een vergoeding. Dus gooi de dopjes van frisdrank en melkpakken niet weg, maar lever ze in op de kinderboerderij. U steunt niet alleen de opleiding van de geleidehonden, maar spaart ook nog eens het milieu. Inmiddels hebben alle doppen samen al duizenden euro’s opgeleverd voor KNGF.  Op kinderboerderij De Heuvel werken de medewerkers graag mee aan dit goede doel. Daarom kunt u vanaf heden uw doppen inleveren op de kinderboerderij. Het kunnen allerlei soorten doppen zijn, als ze maar van hard plastic zijn. Denk daarbij aan doppen van fruitsappakken, frisdrankflessen, sportdrank, zeep- en shampooflessen, maar ook pindakaas- en chocoladepastadoppen. In de hal staat een blauwe melkbus met een tekening van een hond. Hier kunt u uw doppen in achterlaten. Wij zorgen er vervolgens voor dat de doppen terecht komen bij een depot vanwaar ze verder verwerkt zullen worden. Er zijn wel een aantal spelregels:
  • Alleen doppen en deksels die hard zijn kunnen gerecycled worden voor dit doel
  • De doppen en deksels moeten vrij zijn van andere materialen; er mag geen karton, metaal of rubber aan vastzitten. Frisdrankdoppen mogen wél
  • De doppen moeten schoon zijn. Spoel ze daarom even af onder de kraan
  • Lever de doppen los in, zonder zakjes of ander verpakkingsmateriaal
  Helpt u ons mee? Spaart u uw doppen dan op en levert u ze in op de kinderboerderij!  
Lees meer

Jaarprogramma 2018

We hebben ons jaarprogramma voor 2018 weer klaar. Ook volgend jaar zijn er weer veel leuke activiteiten op De Heuvel. U leest alle informatie op deze site onder het kopje Activiteiten - Agenda 2018. Momenteel is de Heuvelkrant in de maak met daarin het programma voor het hele jaar. Deze krant wordt in januari via de basisscholen verspreid zodat alle gezinnen met schoolgaande kinderen er een automatisch in huis krijgen. Uiteraard zit de Heuvelkrant vanaf januari ook in onze folderrekjes op de kinderboerderij. Mogen we u volgend jaar weer begroeten?  
Lees meer

Geslaagde bomenactiviteit

De activiteit over bomen die op 24 september georganiseerd werd, was een groot succes. We mochten gedurende deze middag 700 bezoekers verwelkomen. Kijk voor het persbericht en de foto's onder het kopje NME activiteiten bij 'voltooide activiteiten 2017'. Onze volgende activiteit zal plaatsvinden op 29 oktober en zal gaan over hulp aan dieren. Lees alvast wat we gaan doen onder het kopje NME activiteiten bij 'Agenda 2017'.    
Lees meer

Versterking van de projectgroep gezocht

NME Culemborg werkt met een grote groep vrijwilligers om haar werk goed te kunnen uitvoeren. Door vertrek van drie van onze projectgroepvrijwilligers is er een acuut knelpunt ontstaan voor de continuering van onze activiteiten voor 2018. Wij zijn daarom met spoed op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Voor de projectgroep zoeken wij vier nieuwe organisatietalenten. Daarnaast zijn wij op zoek naar nieuwe activiteitenvrijwilligers voor de uitvoering. Vacature projectgroep De Heuvel Projectgroep de Heuvel zoekt versterking! Kom je ons helpen bij het organiseren van activiteiten? Beschik je over organisatietalent, heb je affiniteit met kinderen, natuur of onderwijs, dan zijn we op zoek naar jou! Zonder de hulp van alle vrijwilligers zou het niet mogelijk zijn om de Heuvelactiviteiten te organiseren. Een projectgroep, die bestaat uit (vrijwillige) organisatietalenten, de beheerder van de kinderboerderij en de adviseur natuur- en milieueducatie van de Gemeente Culemborg zorgen ieder jaar weer voor een goed gevuld programma. We zoeken voor deze projectgroep versterking. Je hebt een actieve inbreng bij de voorbereiding van de Heuvelactiviteiten en je bent zelf minimaal één keer per jaar projectleider van een Heuvelactiviteit, waarbij je kunt rekenen op de ondersteuning van een enthousiaste ploeg vrijwilligers. Daarnaast lever je een bijdrage bij het samenstellen van het jaarprogramma. We vergaderen 6 keer per jaar anderhalf uur op een doordeweekse avond bij Kinderboerderij de Heuvel. Vacature activiteitenvrijwilliger De Heuvel Als activiteitenbegeleider help je mee in de uitvoering tijdens de zondagmiddagactiviteiten op kinderboerderij De Heuvel. Er zijn tien activiteiten per jaar. Je helpt op zondagmiddagen van 12.30 tot 17.30 uur met de uitvoering van de activiteiten. Je kunt zelf aangeven bij welke activiteiten je wilt helpen. Om het huidige hoge niveau van de activiteiten te kunnen handhaven, hebben we versterking nodig van onze huidige vrijwilligersploeg. Heb je interesse, neem dan contact op met Pauline Hoevenaars, coördinator heuvelactiviteiten. Dit kan per e-mail: p.hoevenaars@culemborg.nl of telefonisch: 06 46362754.  
Lees meer

Workshop Eco-Schools

Op 19 juni jl. verzorgde NME Culemborg samen met SME Advies een workshopmiddag voor scholen die geïnteresseerd zijn in het programma Eco-Schools. Tijdens deze workshop werd gepresenteerd wat het programma Eco-Schools inhoudt, waarom een school hieraan mee zou willen doen en hoe de school begeleid kan worden door NME Culemborg. Er waren  afgevaardigden van diverse scholen (zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs) uit Culemborg en Lingewaal. De workshop werd geopend door wethouder Joost Reus die aangaf welke mogelijkheden de gemeente ziet met het programma Eco-Schools als een paraplu waar allerlei duurzaamheidsinitiatieven onder kunnen vallen. Hij legde de linken met ander gemeentelijk beleid zoals verduurzaming van schoolgebouwen, de gezonde schoolkantine en groene beweegvriendelijke schoolpleinen. Vervolgens gaf Hak van Nispen, nationaal coördinator Eco-Schools, een presentatie over het programma. Aansluitend gingen de deelnemers aan de slag met het invullen van een eco-scan. Op die manier kwam er een discussie op gang over wat je op je school zou kunnen aanpakken. NME Culemborg deed tot slot een aantrekkelijk aanbod voor de scholen die in het pilotjaar van start gaan met Eco-Schools door 50% van het bedrag voor haar rekening te nemen. De deelnemers gingen geïnspireerd naar huis. Kon u er niet bij zijn en heeft uw school ook interesse, neemt u dan contact op met Pauline Hoevenaars via p.hoevenaars@culemborg.nl Voor meer informatie over het programma Eco-Schools: www.eco-schools.nl    
Lees meer

Workshop groene beweegvriendelijke schoolpleinen

Woensdagmiddag 31 mei organiseerde Natuur- en Milieu Educatie Culemborg een tweede workshop over ‘Groene Beweegvriendelijke Schoolpleinen’. Dit in samenwerking met Adviesbureau NME- Plaza, de GGD en de gastdocenten voor NME binnen het brede schoolprogramma. 14 personen van 7 scholen namen deel aan de workshop. Zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs was vertegenwoordigd. De workshop vond plaats op het nieuw ingerichte plein van de Brede School Oost. De Koning Willem-Alexanderschool stelde binnen- en buitenruimte beschikbaar. De eerste workshop over dit thema in 2015 ging vooral om inspiratie opdoen. Veel scholen zijn inmiddels druk met het vergroenen en beweegvriendelijker maken van hun plein. Tijdens deze vervolgworkshop stond naast inspiratie o.a. het gebruik van het plein bij verschillende vakgebieden centraal. Wethouder Joost Reus opende de bijeenkomst en verbond het met de beleidsthema’s ‘Duurzame Scholen’ en ‘Culemborg Gezond en in Beweging’ van de Gemeente Culemborg. Uiteraard gingen de deelnemers zelf actief aan de slag op het plein om buitenlessen te bedenken bij o.a. reken- en taalonderwijs. Op deze manier konden ze ervaren hoe leuk het is om het plein als buitenlokaal in te zetten. Dit maakt het onderwijs aantrekkelijker en het draagt bij aan de gezonde ontwikkeling van leerlingen. ‘Wat inspirerend om vanuit de praktijk te zien welk effect het heeft op kinderen!’ was één van de reacties na afloop. De deelnemers gingen met nieuwe ervaringen naar huis, enthousiast geworden over de voorbeelden en de mogelijkheden.
Lees meer

Vacatures NME Culemborg

NME Culemborg werkt met een grote groep vrijwilligers om haar werk goed te kunnen uitvoeren. Er is momenteel een vacature in de projectgroep Heuvelactiviteiten, bij de groep activiteitenvrijwilligers en bij de natuurtuinploeg. Lees hieronder alle informatie over deze vacatures. Vacature projectgroep De Heuvel Projectgroep de Heuvel zoekt versterking! Kom je ons helpen bij het organiseren van activiteiten? Beschik je over organisatietalent, heb je affiniteit met kinderen, natuur of onderwijs, dan zijn we op zoek naar jou! Zonder de hulp van alle vrijwilligers zou het niet mogelijk zijn om de Heuvelactiviteiten te organiseren. Een projectgroep, die bestaat uit (vrijwillige) organisatietalenten, de beheerder van de kinderboerderij en de adviseur natuur- en milieueducatie van de Gemeente Culemborg zorgen ieder jaar weer voor een goed gevuld programma. We zoeken voor deze projectgroep versterking. Je hebt een actieve inbreng bij de voorbereiding van de Heuvelactiviteiten en je bent zelf minimaal één keer per jaar projectleider van een Heuvelactiviteit, waarbij je kunt rekenen op de ondersteuning van een enthousiaste ploeg vrijwilligers. Daarnaast lever je een bijdrage bij het samenstellen van het jaarprogramma. We vergaderen 6 keer per jaar anderhalf uur op een doordeweekse avond bij Kinderboerderij de Heuvel. Vacature activiteitenvrijwilliger De Heuvel Als activiteitenbegeleider help je mee in de uitvoering tijdens de zondagmiddagactiviteiten op kinderboerderij De Heuvel. Er zijn tien activiteiten per jaar. Je helpt op zondagmiddagen van 12.30 tot 17.30 uur met de uitvoering van de activiteiten. Je kunt zelf aangeven bij welke activiteiten je wilt helpen. Om het huidige hoge niveau van de activiteiten te kunnen handhaven, hebben we versterking nodig van onze huidige vrijwilligersploeg. Vacature vrijwilliger natuurtuin De Heuvel Heb jij groene vingers en wil jij helpen met het onderhouden van de natuurtuin op kinderboerderij De Heuvel? Neem dan contact met ons op. De huidige vrijwilligerspool is naarstig op zoek naar versterking. Werkzaamheden en tijden zijn in nader overleg te bepalen. Ben je geïnteresseerd in één van deze vacatures, neem dan contact op met Pauline Hoevenaars via  p.hoevenaars@culemborg.nl of telefonisch: 06 46362754 (di-do)
Lees meer